FAQ

GENERAL

How can I check whether my order has been processed successfully?

As soon as we have received your order, we will send you an email with the details of your order.

What should I do if I receive a damaged item?
If you accidentally receive a defective item, please contact us at webshop@ndt.nl.

What should I do if I receive a wrong item?
If you accidentally receive an item that you have not ordered, please contact us via webshop@ndt.nl.

Is it safe to order online from Nederlands Dans Theater?
Yes. You can shop without worry. We are committed to having the means to ensure the security of your purchases and your data. Your payment takes place via a secure connection. You pay through the payment service of your bank or credit card company.

How do I know if the item I ordered is also available?
If there are not enough items in stock in the webshop, this will be announced on the website.

Is my account from the old NDT-webshop still working?
Unfortunately no, for our new webshop you need to create a new account (it is also possible to order without an account).

 

PAYMENT

How can I pay for my purchase?
We accept the following online payment methods: iDEAL, Bancontact, AMEX, MasterCard and VISA.

 

SHIPPING

How long does it take to receive my order?
The delivery time within the Netherlands is 3-5 working days. Delivery times for shipments outside the Netherlands vary per destination.

How much are the shipping costs?
For orders in the Netherlands, the shipping and handling costs are € 3.95, regardless of the number of items ordered. Foreign rates are in accordance with the rates of PostNL and are calculated and indicated in the check out process.

Can I also order from abroad
Yes, that's possible.

How will my order be shipped?
Your order will be shipped via PostNLof DHL.

 

RETURNS & EXCHANGES

Within what period must an item be returned?
After receiving your order, you can return the product within 14 working days. Returned items must be in perfect condition and in the original packaging. Discounted items cannot be returned or exchanged. Always contact us via webshop@ndt.nl before returning your items.

Are there any costs associated with the return?
Yes, the postage for returning is at your expense. For returned products, the charged shipping and administration costs will not be refunded.

How do I receive the amount of my return?
Once the return has been approved, you will receive the amount after deduction of the shipping costs on your account.

When will I receive the amount of my return?
After the return shipment has been approved (the items must be in perfect condition) we will refund the amount as soon as possible.

What should I do if the refund amount is incorrect?
Contact us via webshop@ndt.nl.
 
Can I still exchange an ordered item if, for example, the size is not right?
Yes, that's possible. You should then contact us. Nederlands Dans Theater reserves the right to refuse returns that have been reported or sent outside the stipulated period, or items that are not in the same condition as in which they were sent.

 

..............................

 

ALGEMEEN

Hoe kan ik controleren of mijn bestelling succesvol is verwerkt?
Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail met daar in de gegevens van uw  bestelling. 

Wat moet ik doen als ik een beschadigd artikel ontvang?
Mocht u bij uitzondering een defect artikel ontvangen, neem dan contact met ons op via webshop@ndt.nl.

Wat moet ik doen als ik een verkeerd artikel ontvang?
Mocht u per abuis een artikel ontvangen dat u niet heeft besteld, neem dan contact ons op via webshop@ndt.nl.

Is het veilig om bij Nederlands Dans Theater online te bestellen?
Ja. U kunt winkelen zonder zorgen. We doen er alles aan om over de middelen te beschikken die ons in staat stellen de veiligheid van uw aankopen en uw gegevens te garanderen. Uw betaling vindt plaats via een beveiligde verbinding. U betaalt uiteindelijk via de betaalomgeving van uw bank of creditcardmaatschappij

Hoe weet ik of het artikel dat ik besteld heb ook leverbaar is?
Alle artikelen in onze webshop zijn direct leverbaar, tenzij anders aangegeven. Wanneer er niet voldoende artikelen in de webshop op voorraad zijn, wordt dit op de website kenbaar gemaakt.

Werkt mijn account van de oude NDT-webshop nog?
Helaas niet, u moet een nieuw account aanmaken in onze nieuwe webshop (bestellen zonder account is ook mogelijk). 

 

BETALING


Hoe kan ik mijn aankoop betalen?
Wij accepteren de volgende on-line betaalmethoden: iDEAL, Bancontact, AMEX, MasterCard en VISA.

 

VERZENDING

Hoe lang duurt het voor ik mijn bestelling ontvang?
De levertijd binnen Nederland bedraagt 3-5 werkdagen. Levertijden voor verzendingen buiten Nederland variëren per bestemming.

Hoeveel bedragen de verzendkosten?
Voor bestelling in Nederland bedragen de verzend-en administratiekosten €3,95, ongeacht het aantal bestelde artikelen. Buitenlandse tarieven zijn conform de tarieven van PostNL en worden aangegeven in de bestelprocedure.

Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?
Ja, dat kan.

Hoe wordt mijn bestelling verstuurd?
Uw bestelling wordt verstuurd via PostNL of DHL.

 

RETOURNEREN & RUILEN

Binnen welke termijn moet een artikel geretourneerd worden?
Na ontvangst van uw bestelling, heeft u 14 werkdagen de tijd om deze te retourneren. Geretourneerde artikelen dienen in perfecte staat te zijn en in de originele verpakking. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Neem altijd eerst contact op via webshop@ndt.nl, voordat u uw artikelen retour stuurt.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?
Ja, de portokosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Bij retourgestuurde producten worden de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten niet teruggestort.

Hoe ontvang ik het bedrag van mijn retourzending?
Zodra de retourzending goedgekeurd is, ontvangt u het bedrag met aftrek van de verzendkosten op uw rekening.

Wanneer ontvang ik het bedrag van mijn retourzending?
Nadat de retourzending is goedgekeurd (de artikelen dienen in perfecte staat te verkeren) zullen wij het bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten.

Wat moet ik doen als het teruggestorte bedrag niet correct is?
Neem contact op met ons via webshop@ndt.nl.
 
Kan ik een besteld artikel nog ruilen, als bijvoorbeeld de maat niet goed is?
Ja, dat kan. U dient dan contact met ons op te nemen. Nederlands Dans Theater behoudt zich het recht voor om retourzendingen die buiten de gestelde termijn zijn aangemeld of verstuurd, of artikelen die niet in dezelfde staat verkeren als waarin ze zijn verstuurd, te weigeren.